9/23/2017

Các mốc chính về tiến độ (Key Mile Stone Jobs) là gì?

Các mốc chính về tiến độ (Key Mile Stone Jobs) là những cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án EPC. Tùy thuộc từng cấp tiến độ của dự án mà các mốc tiến độ được đưa ra khác nhau, ở mức độ tổng thể hay chit tiết hơn. Khái niệm "mốc chính" này được đề cập và áp dụng chủ yếu trong Tiến độ cấp 1 hay tổng tiến độ (Project Master Schedule), cụ thể là những cột mốc về ngày bắt đầu và hoàn thành công tác thiết kế, công tác mua sắm, công tác xây dựng, công tác lắp đặt, các hạng mục công trình chính của dự án, và các mốc về chạ thử và bàn giao công trình. 

Các mốc chính về tiến độ (Key Mile Stone Jobs) là gì? Các mốc chính về tiến độ (Key Mile Stone Jobs) là những cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án EPC. Tùy thuộc từng cấp tiến độ của dự án mà các mốc tiến độ được đưa ra khác nhau, ở mức độ tổng thể hay chit tiết hơn. Khái niệm "mốc chính" này được đề cập và áp dụng chủ yếu trong Tiến độ cấp 1 hay tổng tiến độ (Project Master Schedule)

Quản lý thi công xây lắp dự án EPC – góc nhìn pháp lý

Quản lý thi công xây lắp dự án EPC – góc nhìn pháp lý

Xây lắp là tên gọi chung của hoạt động xây dựng và lắp đặt thiết bị được thực hiện theo đúng các trình tự, quy trình kỹ thuật chuyên biệt. Hoạt động xây lắp bao gồm từ công tác chuẩn bị, triển khai xây lắp đến lúc hoàn thiện và kết thúc dự án.

Quản lý thi công xây lắp dự án EPC – góc nhìn pháp lý, Hoạt động xây lắp có thể được chia thành 3 giai đoạn, hoặc 3 công tác: (i) giai đoạn chuẩn bị, (ii) giai đoạn thi công (gồm công việc xây dựng và công việc lắp đặt), và (iii) giai đoạn hoàn thiện và kết thúc.construction project management

9/20/2017

Quy định và thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định.

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, Khi nào phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Thiết kế cơ sở là gì? Hồ sơ thiết kế cơ sở là gì?

Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (thuộc giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình) trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

trường hợp nào cần thiết kế cơ sở, những trường hợp cần hồ sơ thiết kế cơ sở, Thiết kế cơ sở là gì? Hồ sơ thiết kế cơ sở là gì? thành phần hồ sơ thiết kế cơ sở, quy định về hồ sơ thiết kế cơ sở

9/10/2017

Các điều khoản hợp đồng được FIDIC khuyến nghị sửa đổi

Các  điều khoản hợp đồng được FIDIC khuyến nghị sửa đổi

Tại cuốn Điều kiện hợp đồng cho Dự án EPC/Chìa khóa trao tay – Phiên bản Tiếng Việt sửa đổi bổ sung năm 2016, do Nhà xuất bản Xây dựng phát hành, có đề cập đến Bản ghi nhớ hướng dẫn của FIDIC cho Người sử dụng cuốn Điều kiện hợp đồng 1999 ngày 01/4/2013. Trong đó một số Điều, Khoản được đề cập, dẫn chiếu hoặc khuyến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế. Để có cơ sở tham chiếu, tìm hiểu và nghiên cứu; ikienthuc.com trích dẫn nội dung các Điều, Khoản nêu trên để Quý bạn đọc cùng chia sẻ, tham khảo; cụ thể như dưới đây:


9/09/2017

Hướng dẫn sử dụng cuốn Điều kiện hợp đồng FIDIC 1999

Hướng dẫn sử dụng cuốn Điều kiện hợp đồng FIDIC 1999 ngày 01/4/2013

Bài viết liên quan:
- FIDIC là gì, các loại Hợp đồng FIDIC
- Tại sao dùng hợp đồng FIDIC (nội dung tiếng Anh)?
- Các điều khoản hợp đồng được FIDIC khuyến nghị sửa đổi

Bản ghi nhớ hướng dẫn này được đưa ra để làm rõ mục đích của FIDIC liên quan đến việc thi hành các quyết định của Bna phân xử tranh chấp (“Ban phân xử tranh chấp”) có tính chất rang buộc nhưng chưa phải là cuối cùng. Trường hợp không tuân thủ các quyết định này, thì có thể tham chiếu việc không tuân thủ đó đến mục trọng tài theo Khoản 20.6 [Trọng tài], mà không áp dụng tham chiếu Khoản 20.4 [Đạt được quyết định của Ban phân xử tranh chấp] và Khoản 20.5 [Hòa giải] cho việc này. Mục đích này đã được làm rõ trong Điều kiện Hợp đồng Thiết kế, thi công và Vận hành dự án năm 2008 (“Quyển sách màu vàng đồng”) trong Khoản 20.9 tương ứng.

Hướng dẫn sử dụng cuốn Điều kiện hợp đồng 1999, những thay đổi với Điều 20 về giải quyết tranh chấp của FIDIC, Điều kiện Hợp đồng xây dựng năm 1999 (“Quyển sách màu đỏ”), Điều kiện của hợp đồng Nhà máy và Thiết kế - xây dựng năm 1999 (“Quyển sách màu vàng”), và Điều kiện hợp đồng cho các dự án EPC/chìa khóa trao tay năm 1999 (“Quyển sách màu bạc”)


9/08/2017

Hợp đồng quản lý, Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng công trình là gì?

Hợp đồng quản lý, Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng công trình là gì?

Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng (O&M) tính đến và kiểm soát tất cả các khía cạnh và hoạt động cần thiết để điều hành nhà máy điện một cách an toàn và kinh tế nhất. Hợp đồng O&M giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và tối đa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thuật ngữ “Hợp đồng quản lý” được áp dụng cho nhiều loại hợp đồng khác nhau, từ hợp đồng hỗ trợ kĩ thuật tới hợp đồng vận hành và duy trì phát triển. Do vậy, rất khó để soạn thảo một mẫu hợp đồng quản lý tổng quát áp dụng cho mọi lĩnh vực. 


9/07/2017

Phân loại và trình tự đấu thầu quốc tế - International Tender

Đấu thầu quốc tế (International Tender)

1. Khái niệm đấu thầu:

Đấu thầu quốc tế là một phương thức giao dịch đặc biệt, trong đó người mua (tức là người gọi thầu) công bố trước điều kiện mua hàng để người bán (tức người dự thầu) báo giá mình muốn bán sau đó người mua sẽ chọn mua của người báo giá rẻ nhất và có điều kiện tín dụng phù hợp hơn cả với những điều kiện đã nêu. Phương thức đấu thầu được áp dụng tương đối phổ biến trong việc mua sẵm và thi công các công trình của nhà nước, nhất là tại các nước đang phát triển.

* Xem thêm: Một số vấn đề cần chú ý về đấu thầu quốc tế

Phân loại và tiến hành đấu thầu quốc tế (international tender), các loại đấu thầu quốc tế, các giai đoạn triển khai đấu thầu quốc tế, đấu thầu quốc tế là gì, mẫu hợp đồng dùng cho đấu thầu quốc tế, tài liệu đấu thầu quốc tế, hướng dẫn về đấu thầu quốc tế
Hình mang tính minh họa

Một số vấn đề cần chú ý về đấu thầu quốc tế

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Đấu thầu quốc tế là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu. Đấu thầu quốc tế là một phương thức giao dịch đặc biệt, trong đó người mua (tức là người gọi thầu) công bố trước điều kiện mua hàng để người bán (tức người dự thầu) báo giá mình muốn bán sau đó người mua sẽ chọn mua của người báo giá rẻ nhất và có điều kiện tín dụng phù hợp hơn cả với những điều kiện đã nêu. Phương thức đấu thầu được áp dụng tương đối phổ biến trong việc mua sẵm và thi công các công trình của nhà nước, nhất là tại các nước đang phát triển.

 I. Các trường hợp phải đấu thầu quốc tế (Điều kiện đấu thầu quốc tế)

Hình thức đấu thầu quốc tế chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:
– Đối với gói thầu mà không có nhà thầu trong nước nào đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.
– Đối với các dự án sử dụng vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế hoặc của nước ngoài có quy định trong Điều ước là phải đấu thầu quốc tế.

đấu thầu quốc tế là gì, Đấu thầu quốc tế là một phương thức giao dịch đặc biệt, các loại đấu thầu quốc tế, gói thầu quốc tế, gói thầu đấu thầu quốc tế, đấu giá quốc tế, international tender

9/06/2017

Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện

ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện là một phần trong Quy định về trình tự, thủ tục mua bán điện giữa Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực) và Chủ đầu tư các dự án nhà máy điện độc lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 1704 /QĐ-EVN-TTĐ ngày 28/6 2005)

Phần này gồm 7 điều, từ Điều 15 đến Điều 21, quy định về: (i) Hồ sơ đàm phán Hợp đồng mua bán điện, (ii) Chuẩn bị nội dung đàm phán Hợp đồng, (iii) đàm phán với Chủ đầu tư về Hợp đồng mua bán điện, (iv) Ký tắt Hợp đồng mua bán điện, (v) Trình duyệt dự thảo hợp đồng mua bán điện, và (vi) Ký hợp đồng mua bán điện.

Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện, thủ tục mua bán điện, quyết định 1704 về điện, mẫu hợp đồng mua bán điện, kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng
MD-StoTop