Học Luật được ví von như học Bác sỹ, nó cũng lắm khó khăn, chông gai và vất vả. Cái nghề Bác sỹ nó cứu sống con người vượt qua bệnh tật, thì cái nghề Luật nó cứu cánh con người vượt qua vòng lao lý. Thế nên một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, và bàn tay sạch...