5/24/2017

Các trường hợp bị trả đơn kiện trong vụ án dân sự

 

Description: Trả lại đơn khởi kiện theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Nghị quyết 04/2017...

Ngày 05/05/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 "Bộ luật tố tụng dân sự 2015" về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án dân sự.

Trả lại đơn khởi kiện theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Nghị quyết 04/2017...
Theo Nghị quyết này, Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự nếu thuộc một trong 07 trường hợp sau:

1. Người khởi kiện không có quyền khởi kiện hoặc không đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự.
Về người khởi kiện không có quyền khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện không thuộc một trong các chủ thể quy định tại Điều 186, Điều 187 Bộ luật tố tụng dân sự hoặc yêu cầu khởi kiện không cần xác minh , thu thập chứng cứ cũng đủ căn cứ kết luận là không có việc quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm hoặc cần bảo vệ;

2. Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, chưa đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật khác có quy định về các điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó;

3. Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Hết thời hạn mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án;

5. Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là trường hợp các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác hoặc đang do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác giải quyết;

6. Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Thẩm phán. Nghị quyết này hướng dẫn chi tiết về xác định địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, đối với trường hợp không bổ sung địa chỉ mới của người bị kiện, nếu vì lý do người bị kiện cố tình giấu địa chỉ mới thì Tòa án vẫn sẽ thụ lý vụ án;
7. Người khởi kiện rút đơn khởi kiện.

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích!
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc

MD-StoTop