Học cách lắng nghe, nghệ thuật nghe, kỹ năng nghe hiểu; Có người nói con người chỉ mất vài năm để học nói nhưng lại cần cả cuộc đời để lắng nghe! Đôi khi im lặng lại là một điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái.