Kỹ năng viết luôn có vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày cũng như công việc. Dù muốn hay không, trong nhiều trường hợp bạn cần và phải viết một số văn bản quan trọng, có khi ảnh hưởng lớn đến bước ngoặt hay thăng trầm của bạn.