Điều Lệ Hội Nghệ Nhân Và Thương Hiệu Việt Nam hé lộ gì về vụ ca sỹ Ngọc Sơn được phong Giáo sư âm nhạc?, tranh cãi việc Ngọc Sơn được phong giáo sư âm nhạc, thu hồi bằng khen của hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam cho Ngọc Sơn, Ngọc Sơn được phong giáo sư