8/29/2017

Mẫu bảo lãnh của Công ty mẹ - song ngữ (Hợp đồng FIDIC)

 

Description: Mẫu bảo lãnh của Công ty mẹ, Mẫu bảo lãnh của Công ty mẹ được lập trên cơ sở Khoản 1.14, Điều 1 – Các quy định chung, thuộc phần Điều kiện chung (“ĐKC”) và phần Điều kiện riêng của Điều kiện Hợp động Nhà máy và thiết kế xây dựng (Dùng cho các nhà máy cơ và điện và các công trình xây dựng và kỹ thuật do nhà thầu thiết kế) theo Điều kiện Hợp đồng FIDIC do Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) ban hành.

Mẫu bảo lãnh của Công ty mẹ được lập trên cơ sở Khoản 1.14, Điều 1 – Các quy định chung, thuộc phần Điều kiện chung (“ĐKC”) và phần Điều kiện riêng của Điều kiện Hợp động Nhà máy và thiết kế xây dựng (Dùng cho các nhà máy cơ và điện và các công trình xây dựng và kỹ thuật do nhà thầu thiết kế) theo Điều kiện Hợp đồng FIDIC do Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) ban hành {cuốn màu Đỏ - Red Book}.

Mẫu bảo lãnh của Công ty mẹ được lập trên cơ sở Khoản 1.14, Điều 1 – Các quy định chung, thuộc phần Điều kiện chung (“ĐKC”) và phần Điều kiện riêng của Điều kiện Hợp động Nhà máy và thiết kế xây dựng (Dùng cho các nhà máy cơ và điện và các công trình xây dựng và kỹ thuật do nhà thầu thiết kế) theo Điều kiện Hợp đồng FIDIC do Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) ban hành.

Khoản 1.14 – Đồng trách nhiệm và đa trách nhiệm, phần ĐKC được quy định như sau:
Nếu nhà thầu thiết lập (theo luật hiện hành) một liên danh, tập đoàn hoặc một nhóm hợp tác gồm hai hoặc hơn ba người:
(a) Những người này phải có đồng trách nhiệm hoặc đa trách nhiệm đối với Chủ đầu tư để thực hiện hợp đồng.
(b) Những người này phải thông báo với Chủ đầu tư về những người đứng đầu của họ, là người sẽ có thẩm quyền liên kết Nhà thầu và từng người trong số những người này; và
Nhà thầu phải không được thay đổi cơ cấu hoặc tư cách pháp lý của mình nếu không được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Khoản 1.14 – Đồng trách nhiệm và đa trách nhiệm, phần Điều kiện riêng cần được quy định như sau:
Đối với một hợp đồng lớn, cần có quy định cụ thể các yêu cầu chi tiết đối với liên doanh. Ví dụ mỗi thành viên cần có bảo lãnh của Công ty mẹ.
Những đòi hỏi này cái nào cần được áp dụng trước khi hợp đồng có hiệu lực, thì cần phải đưa vào bản chỉ dẫn cho các ứng thầu. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu sớm chỉ định ra người đứng đầu của liên doanh, nhắm sau đó chỉ tiếp xúc với môt đầu mối duy nhất và không muốn bị lôi cuốn vào một cuộc tranh cãi giữa các thành viên của liên doanh, Chủ đầu tư cần phải nghiên cứu tỉ mỉ hợp đồng liên doanh một cách thận trọng và cũng có thể nó phải được sự chấp thuận của cơ quan cung cấp tài chính của dự án. 


Mẫu bảo lãnh của Công ty mẹ, bản song ngữ Việt/Anh như sau:

MẪU BẢO LÃNH CỦA CÔNG TY MẸ
EXAMPLE FORM OF PARENT COMPANY GURANTEE

Mô tả tóm tắt Hợp đồng/ Brief description of Contract ……………………………………….

Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư/Name and address of Employer ...……………………………
………………………………………………………………… ( Cùng với những người kế thừa và thừa hưởng/Together with successors and assigns).
Chúng tôi đã được thông báo rằng ……………………………………. (sau đâu được gọi là “Nhà thầu”) đang đệ trình một bản chào cho hợp đồng này theo thư mời thầu của các ông, và các điều kiện trong thư mời thầu của các ông yêu cầu bản chào của Nhà thầu phải được hỗ trợ bằng một bảo lãnh của Công ty mẹ.
We have been informed that ……………………………………. (hereinafter called the “Contractor”) is submitting an offer for such Contract in response to your invitation, and that the conditions of your invitation require his offer to be supported by a parent company guarantee.
Để các ông, với tư cách là Chủ đầu tư, xem xét, giao Hợp đồng cho Nhà thầu, chúng tôi (tên của Công ty mẹ) ………………………… bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện với các ông, như một nghĩa vụ đầu tiên, việc thực hiện đúng tất cả các trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà thầu theo Hợp đồng, gồm việc Nhà thầu tuân thủ tất các các điều khoản và điều kiện theo ý nghĩa và ý định của chúng.
In consideration of you, the Employer, awarding the Contract to the Contractor, we (name of parent company) .......................................... irrevocably and unconditionally guarantee to you, as s primary obligation, the due performance of all the Contractor's obligations and liabilities under the Contract, including the Contractor's compliance with all its terms and conditions according to their true intent and meaning.
.........[Còn nữa]......…………….. 

=> Comment địa chỉ email để được hỗ trợ gửi chi tiết Mẫu Bảo lãnh của Công ty mẹ, bản tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh.

Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc (6)
 1. Replies
  1. Please check your email. BR/Legal Team - ikienthuc.com

   Delete
 2. Cảm ơn Legal Team, email của mình là yen.sol94@gmail.com :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Please check your email. BR/Legal Team - ikienthuc.com

   Delete
 3. Thanks, my email: phamdoanquan@gmail.com

  ReplyDelete

MD-StoTop