Mẫu bảo lãnh của Công ty mẹ, Mẫu bảo lãnh của Công ty mẹ được lập trên cơ sở Khoản 1.14, Điều 1 – Các quy định chung, thuộc phần Điều kiện chung (“ĐKC”) và phần Điều kiện riêng của Điều kiện Hợp động Nhà máy và thiết kế xây dựng (Dùng cho các nhà máy cơ và điện và các công trình xây dựng và kỹ thuật do nhà thầu thiết kế) theo Điều kiện Hợp đồng FIDIC do Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) ban hành.