8/29/2017

Mẫu bảo lãnh thầu (Hợp đồng FIDIC)

 

Description: Mẫu bảo lãnh thầu (Hợp đồng FIDIC), bảo lãnh thầu bảo đảm cho những nội dung gì,

MẪU BẢO LÃNH THẦU

Mô tả tóm tắ Hợp đồng…………………………………………………………………………….
Tên và địa chỉ của người thụ hưởng ……………………………………………………………
………………………………………………………………… (người mà tài liệu thầu xác định là Chủ đầu tư).

Mẫu bảo lãnh thầu (Hợp đồng FIDIC)


Chúng tôi đã được thông báo rằng ……………………………………. (sau đâu được gọi là “Người chịu trách nhiệm”) đang đệ trình một bản chào cho hợp đồng này theo thư mời thầu của các ông, và các điều kiện trong thư mời thầu của các ông (“các điều kiện của thư mời thầu”, được đề ra trong tài liệu có tên các hướng dẫn cho các Nhà dự thầu) yêu cầu bản chào của Người có trách nhiệm này phải được hỗ trợ bằng một bảo lãnh thầu.
Theo yêu cầu của người chịu trách nhiệm, chúng tôi (tên ngân hàng) ………………………. Theo đây câm kết thanh toán không hủy ngang cho các ông, người thụ hưởng/Chủ đầu tư một số tiền hoặc những số tiền toàn bộ không quá số tiền ……………………………….. (bằng chữ: …………………………) khi chúng tôi nhận được yêu cầu bằng văn bản của ông và bản trình bày viết của ông (theo yêu cầu) nêu rõ rằng:
(a) Người chịu trách nhiệm đã, không được sự đồng ý của ông, rút lại bản chào của mình sau thời hạn cuối cùng được quy định cho đệ trình và trước khi hết hạn thời hạn hiệu lực của chúng, hoặc
(b) Người chịu trách nhiệm đã từ chối chấp nhận việc sửa chữa các sai sót trong bản chào của mình theo các điều kiện của thư mời thầu, hoặc
(c) ……..........[Còn nữa]......

Để nhận được chi tiết Mẫu bảo lãnh thầu, vui lòng comment địa chỉ mail ở cuối bài viết.
* Xem thêm: Mẫu bảo lãnh của Công ty mẹ (dùng cho hợp đồng FIDIC)

Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc

MD-StoTop