Hợp đồng mua điện PPA và Hợp đồng mua năng lượng EPA; Peaking thermal, Peaking power plants là gì? Nhiệt điện chạy đỉnh là gì? Peaking thermal, Peaking power plants là nhà máy nhiệt điện chạy đỉnh, có khả năng cung cấp mộ lượng công suất lớn điện năng/điện ngay lập tức cho nhu cầu tiêu thụ điện ở giờ cao điểm của một quốc gia, thermal power plant là gì