Hợp đồng EPC là gì? Điều kiện áp dụng hình thức Hợp đồng EPC? Một hợp đồng tổng thầu EPC khác loại Hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay (LSTK). Hợp đồng loại "chìa khóa trao tay" (Turnkey), ngoài các phần thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị, thi công xây dựng công trình, nhà thầu được chọn còn cần thực hiện việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Để có thể áp dụng hình thức Hợp đồng EPC, các dự án/gói thầu cần phải có được một số các điều kiện ...