10/16/2017

10 lỗi thường gặp về hợp đồng lao động

 

Soạn thảo, giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động là một chuỗi các hoạt động pháp lý diễn ra từ khi Người sử dụng lao động chính thức chấp thuận tuyển dụng ứng viên cho một vị trí nào đó, khi đó ứng viên trở thành Người lao động dưới hình thức một bản hợp đồng lao động.

Soạn thảo, giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động là một chuỗi các hoạt động pháp lý diễn ra từ khi Người sử dụng lao động chính thức chấp thuận tuyển dụng ứng viên cho một vị trí nào đó, khi đó ứng viên trở thành Người lao động dưới hình thức một bản hợp đồng lao động. Đây là việc thường xuyên phải làm bởi bộ phận Nhân sự (Human Resource Department/ Human Resource Division) và thường dưới sự tham vấn của bộ phận Pháp chế (Legal Department/Legal Division).
Nguồn ảnh: Internet


Đây là việc thường xuyên phải làm bởi bộ phận Nhân sự (Human Resource Department/ Human Resource Division) và thường dưới sự tham vấn của bộ phận Pháp chế (Legal Department/Legal Division).
Mặc dù có sự tham vấn từ bộ phận Pháp chế – bộ phận gồm những người hành nghề luật, được đào tạo và có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động pháp lý (legal practice), song trong thực tế, nhiều trường hợp vẫn mắc phải những sai sót, hoặc các lỗi trong việc soạn thảo, giao kết Hợp đồng lào động, bởi những lý do rất đa dạng, hữu ý hoặc vô ý.

Trong phạm vi bài viết này, ở góc độ đề cập sơ bộ đến một số lỗi thường gặp, chúng tôi chỉ đưa ra ở dạng đề mục chính cho các lỗi đó, và sẽ chi tiết từng lỗi/nhóm lỗi ở các bài viết tiếp theo. Dưới đây là một số lỗi/nhóm lỗi thường gặp:
1. Vi phạm về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động:
Đây là lỗi cơ bản nhất, tưởng chừng như “hiếm gặp” nhưng thực tế lại xảy ra kha khá trường hợp, cả từ phía Người lao động và Người sử dụng lao động. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động được quy định tại Điều 17 Bộ luật lao động 2012.
2. Vi phạm về các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động:
3. Vi phạm về hình thức giao kết hợp đồng lao động
4. Vi phạm về loại hợp đồng lao động
5. Vi phạm về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động
6. Vi phạm về đối tượng ký kết hợp đồng lao động
7. Vi phạm về thủ tục ký kết hợp đồng lao động
8. Vi phạm về nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động
9. Vi phạm “vùng cấm” đối với Người sử dụng lao động
10. Vi pham về việc thay đổi hợp đồng lao động

Như đề cập trên đây, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ liệt kê các nhóm lỗi/lỗi/vi phạm thường gặp trong quá trình soạn thảo, ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn đọc đón đọc các bài viết tiếp theo phân tích cụ thể kèm theo các ví dụ thực tế về từng nhóm lỗi/lỗi/vi phạm để đối chiếu với thực tế doanh nghiệp của mình/nơi mình đang làm việc để phòng tránh những trường hợp tương tự.

Ý kiến bạn đọc

MD-StoTop