10/15/2017

Hợp đồng gia công là gì? Những nội dung chính của một Hợp đồng gia công?

 

Để tìm kiếm, tìm hiểu và download (tải về) một số Mẫu hợp đồng thường dùng, bạn đọc có thể tìm theo từ khóa: "hợp đồng song ngữ + ikienthuc.com" hoặc "mẫu hợp đồng ikienthuc.com", hoặc loại hợp đồng cụ thể muốn tìm theo cấu trúc trên. 

Hợp đồng gia công là gì? Những nội dung chính của một Hợp đồng gia công? download mẫu hợp đồng gia công, Để tìm kiếm, tìm hiểu và download (tải về) một số Mẫu hợp đồng thường dùng, bạn đọc có thể tìm theo từ khóa: "hợp đồng song ngữ + ikienthuc.com" hoặc "mẫu hợp đồng ikienthuc.com", hoặc loại hợp đồng cụ thể muốn tìm theo cấu trúc trên.
Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu khái niệm Hợp đồng gia công là gì và những vấn đề chính cần chú ý khi soạn thảo hợp đồng này.

1. Khái niệm Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Hợp đồng gia công khá phổ biến trên thực tế. Điểm riêng biệt trong hợp đồng gia công là một bên chuyển giao nguyên vật liệu của mình cho bên kia tiến hành công việc tạo ra sản phẩm từ những nguyên vật liệu ban đầu đó.

2. Quy định của pháp luật về hợp đồng gia công

Một hợp đồng gia công, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu gia công, trị giá của mỗi sản phầm và tổng giá trị hợp đồng, mà theo yêu cầu của Bên giao gia công hoặc pháp luật có quy định mà các bên sẽ cùng soạn thảo, thống nhất các nội dung cụ thể thật chi tiết (trường hợp phức tạp) hoặc chỉ cần đáp ứng các nội dung cơ bản quy định tại Điều 29, Nghi định 187/2013/NĐ-CP.

Cũng cần chú ý rằng Hợp đồng gia công là hợp đồng có đền bù vì khi nhận gia công thực hiện xong công việc, sản phẩm đã hoàn thành, thì bên đặt gia công có trách nhiệm trả tiền thù lao cho bên nhận gia công.Khoản thù lao bao gồm cả số tiền mua nguyên vật liệu nếu nguyên vật liệu là do bên gia công cung cấp.

3. Một số nội dung chính cần được quy định tại Hợp đồng gia công

1. Tên hàng hóa (có thể gồm hoặc không kèm Nhãn hiệu);
2. Quy cách hàng hóa;
3. Số lượng, giá cả;
4. Điều kiện kỹ thuật;
5. Kiểm hàng;
6. Phương thức giao hàng;
7. Chứng từ xuất hàng;
8. Thời điểm chuyển giao rủi ro và chuyển giao quyền sở hữu;
9. Thanh lý nguyên phụ liệu;
10. Điều khoản thanh toán;
11. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
12. Hiệu lực của hợp đồng;
13. Điều khoản luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
14. Các cam kết;
15. Các điều khoản khác

Xem thêm:
>> Và nhiều bài viết về Hợp đồng khác (Hợp đồng mua bán điện, Hợp đồng vận chuyển hàng hóa...).

Ý kiến bạn đọc

MD-StoTop