10/08/2017

Quản lý dự án là gì? Các mô hình tổ chức quản lý dự án phổ biến?

 

Description: Quản lý dự án là gì? Các mô hình tổ chức quản lý dự án phổ biến?, phạm vi của Quản lý dự án bao gồm: (i) lập kế hoạch, (ii) tổ chức thực hiện dự án, và (iii) quản lý, giám sát quá trình thực hiện dự án; nhằm đảm bảo 3 yêu cầu mà Dự án phải đạt được: (1) đúng thời gian (tiến độ), (2) trong phạm vi ngân sách, và (3) đảm bảo chất lượng và mục tiêu của dự án.

1. Quản lý dự án là gì?

Trước khi tìm hiểu về mô hình quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC, chúng ta cần hiểu về khái niệm Quản lý dự án, các mô hình quản lý dự án phổ biến, đặc trưng của từng mô hình đó, điểm mạnh và điểm yếu của mỗi mô hình. Sau đó, tìm hiểu sâu hơn về mô hình quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC, chúng ta sẽ có cái nhìn đầy đủ, đa chiều hơn và có sự đối chiếu, so sánh nhất định trong việc áp dụng/lựa chọn áp dụng hình thức/mô hình tổ chức quản lý nào cho dự án.

Tìm hiểu mô hình quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC, phạm vi của Quản lý dự án bao gồm: (i) lập kế hoạch, (ii) tổ chức thực hiện dự án, và (iii) quản lý, giám sát quá trình thực hiện dự án; nhằm đảm bảo 3 yêu cầu mà Dự án phải đạt được: (1)  đúng thời gian (tiến độ), (2) trong phạm vi ngân sách, và (3) đảm bảo chất lượng và mục tiêu của dự án.


Theo wikipedia, Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chứcquản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.
Như vậy, phạm vi của Quản lý dự án bao gồm: (i) lập kế hoạch, (ii) tổ chức thực hiện dự án, và (iii) quản lý, giám sát quá trình thực hiện dự án; nhằm đảm bảo 3 yêu cầu mà Dự án phải đạt được: (1)  đúng thời gian (tiến độ), (2) trong phạm vi ngân sách, và (3) đảm bảo chất lượng và mục tiêu của dự án.
Mục tiêu cơ bản của việc quản lý dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi.

2. Các mô hình bộ máy quản lý phổ biến?

Căn cứ vào mục đích quy mô của tổ chức, tầm hạn về quản lý, trình độ và công nghệ để xây dựng mô hình tổ chức quản lý theo các kiểu cơ cấu khác nhau, như sau:
2.1 Mô hình bộ máy tổ chức quản lý theo cơ cấu trực tuyến;
2.2 Mô hình bộ máy tổ chức quản lý theo cơ cấu chức năng;
2.3 Mô hình bộ máy tổ chức quản lý theo cơ cấu trực tuyến chức năng;
2.4 Mô hình bộ máy tổ chức quản lý theo cơ cấu dự án;

(Như vậy, mô hình bộ máy quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC mà chúng tôi sẽ giới thiệu ở bài viết khác, chỉ là một mô hình nằm trong mục 2.4 trên đây).

Bạn đọc có thể tìm cụm từ : "Quản lý dự án EPC ikienthuc.com" hoặc "quản lý dự án EPC + site: ikienthuc.com" để tìm đọc thêm các bài viết liên quan.

3. Các hình thức và mô hình tổ chức quản lý dự án

Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc

MD-StoTop