HÃY HỌC THẤT BẠI TỪ NGƯỜI KHÁC, KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI HỌC TỪ CHÍNH MÌNH! Đừng bao giờ làm một việc bằng mọi giá, 5 lời dạy ngược đời nhưng thấm thía làm thay đổi cách nghĩ của bạn!