Mẫu hợp đồng tư vấn pháp lý Anh-Trung pdf (Trung-Anh) ; Hợp đồng tư vấn pháp lý song ngữ, doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn thuê Luật sư hoặc Công ty luật, công ty tư vấn tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp mình nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật, an toàn trong các giao dịch và cao hơn là giành lợi thế trong các cuộc đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng...