thuế nhà thầu là gì, thuế nhà thầu nước ngoài là gì, thuế nhà thầu tiếng Anh là gì? khi nào phải nộp thuế nhà thầu (thời hạn nộp thuế), thủ tục kê khai và nộp thuế, hậu quả pháp lý nếu nộp muộn hoặc không nộp thuế (xử phạt vi phạm hành chính với nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu)